School DetailsLiceul Teoretic "Mircea Eliade"

Chişinău, Moldova


Din anul înfiinţării, 1990, până în prezent, Liceul Teoretic "M. Eliade" a demonstrat, prin prestanţa elevilor şi realizările absolvenţilor, că este o veritabilă instituţie de învăţământ, în care se educă adevărate personalităţi. Fiind unul din primele licee fondate în Republica Moldova, a rămas primul la mai multe compartimente. Liceul a fost conceput şi rămâne a fi cu studierea aprofundată a limbii engleze. Conform Hotărârii prezidiului Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului, din 10.10.1990, instituţiei i s-a conferit numele Liceul Academic Român - Englez "M. Eliade". Actualmente, Liceul Teoretic "M. Eliade".

Prin valorificarea experienţei profesionale, în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie, Liceul urmăreşte menţinerea poziţiei de instituţie de învăţământ de performanţă, care asigură formarea unui absolvent competent, responsabil, independent, capabil să facă faţă standardelor şi valorilor europene.

Instituţia are drept scop formarea unui cetăţean activ, capabil să aplice eficient cunoştinţele achiziţionate, astfel încât să se poată integra mai uşor în societate.

În noile condiţii ale Sesiunii de BAC-2013, elevii liceului nostru au demonstrat încă o dată cunoştinţe temeinice şi rezultate excepţionale. Ne mândrim şi cu faptul că eleva Nichifor Nicoleta a susţinut sesiunea cu 10 pe linie, fiind una din puţinii elevi care au obţinut la toate examenele nota 10.

Un punct forte al liceului "M. Eliade" îl constituie performanţele obţinute la diverse concursuri şcolare, printre care și Concursul Național Școlar, unde au câștigat elevii:

2010

Dan Lazari, Categoria Science Junior, locul I

2011

Olga Sadovici, Categoria English, locul I

Tudor Haruta, Categoria Science Junior, locul II

Irina Duca, Categoria Science Junior, locul III

2012

Ion Toloaca, Categoria Science, locul II

2013

Victor Oprea, Categoria Science, locul III

2016

Cristian Chivriga, Categoria Science Senior, locul II


Address:

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 33,
mun. Chişinău, Moldova

Contact:

Phone: +373(22) 23-39-36

Site: www.liceu.md