School DetailsLiceul Teoretic "Gheorghe Asachi"

Chișinău, Moldova


Misiunea unităţii şcolare:

Favorizarea reuşitei individuale şi integrării în comunitate prin asigurarea unui cadru în care fiecare elev să-şi dezvolte competenţele individuale, să-şi valorifice în mod optim potenţialul intelectual şi creativ.


Principiul director al procesului de dezvoltare:

Formarea şi dezvoltarea elevului creator, capabil să contribuie la soluţionarea problemelor vieţii contemporane, înzestrat cu calităţi moral-civice.


Scurt istoric:

1864-1866 – Şcoala laică pentru fiice de nobili înregistrată de Liubovi Beliugova, în casa mentorului Janette de Bois;

1866-1869 - Gimnaziul public de fete pentru toate categoriile sociale aflat sub auspiciul Adunării Nobilimii din Basarabia;

1871-1918 – Liceul (gimnaziul) Nr.1 de fete al Zemstvei din Basarabia;

1918-1940 – Liceul de fete "Regina Maria "din or. Chisinau fondat din ordinul Regelui Ferdinand I;

1941-1944 - Liceul comercial de fete "Regina Maria", fondat din ordinul mareşalului Antonescu;

1944-1946 - Scoala Medie Moldovenească Nr.1 din or. Chişinău;

1946-1956 – Instituţia a activat fiind divizată: în Şcoala nr. 1 de fete şi în Şcoala nr.4 de băieţi;

1954–1991 – Şcoala medie Moldoveneasca Nr.1 "G.I. Kotovski" din or. Chişinău;

1991–2006 – Liceul Teoretic Român-Francez "Gh. Asachi " din mun. Chişinău;

2006 – prezent – Liceul Teoretic "Gh. Asachi".


Elevii Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi", câștigători la edițiile anterioare ale Concursului Național Școlar, sunt:

2010

Maria Buliga, Categoria Science Junior, locul III

2011

Tatiana Roman, Premiu Special

2012

Doina Emilian, Categoria English, locul III


Address:

str. Bucureşti, 64,
mun. Chișinău, Moldova

Contact:

Phone: +373(22) 22-34-60

Site: www.asachi.md