School DetailsLiceul Academiei de Știinte a Moldovei

Chișinău, Moldova


Liceul Academiei de Științe a Moldovei (LAȘM) este deschis oficial la 1 septembrie 2008. Primul an de activitate s-a desfășurat în incinta Institutului de Chimie al AȘM, unde și-au făcut studiile 42 de elevi, fiind repartizați în trei clase de a X-a: două cu profil real și una cu profil umanist. O dată importantă pentru instituție este 1 septembrie 2009, când au fost date în exploatare noile edificii ale Liceului AȘM și căminul. În anul de studii 2009-2010, în cadrul Liceului Academiei de Științe a Moldovei și-au făcut studiile 93 de elevi.

Liceul AȘM este o instituție în care sunt promovate capacitățile și cunoștințele copiilor dotați, unde sunt educate bunele maniere, activismul civic și responsabilitatea, este susținută inițiativa elevilor și autoconducerea școlară, unde sunt cu succes promovate valorile persoanei, familiei și ale comunității, unde sunt pregătiți viitori savanți, cercetători și manageri.

Elevii sunt implicați activ în olimpiadele de la disciplinele școlare (la nivel municipal, republican și internațional), în concursurile școlare, în diverse conferințe științifice, forumuri pentru tineret, competiții sportive etc.

Elevii LAȘM sunt foarte activi și în cadrul Concursului Național Școlar, reușind să ocupe locuri de frunte în majoritatea edițiilor anterioare:

2010

Andrian Boșcanean, Categoria Science Senior

2011

Daniel Neagaru, Categoria Science Senior, locul III

2013

Vasile Toncu, Categoria Science, locul I

2014

Violeta Țoncu, Categoria English, locul II

Vasile Zeleonîi, Categoria Science Junior, locul II

Ion Moșnoi, Categoria Science Senior, locul I

Victoria Protiuc, Categoria Science Senior, locul III

2015

Cristian Buruiană, Categoria English, locul I

Valeria Cernei, Categoria English, locul II

Daria Orz, Categoria English, locul III

Alexandru Coșnean, Categoria Science Junior, locul I

Dionisie Răileanu, Categoria Science Senior, locul III

2016

Cristian Vișanu, Categoria Science Junior, locul III


Address:

str. Sprâncenoaia 1, mun. Chișinău,
Moldova, MD2028

Contact:

Phone: +373(22) 28-14-64
Email: director.liceu@asm.md

Site: www.liceu.asm.md